Tunneterapia Avalon

Psykologinen vyöhyketerapia, moderni vyöhyketerapia

Psykologinen vyöhyketerapia

Miten hoito tapahtuu Psykologisen vyöhyketerapian keinoin.

 

Ihmisen keho tallettaa sisäiseen muistipankkiinsa hetket syntymästä tähän hetkeen, on myös todennettu, että ihmisen tunnekehitykselle tärkeää on jo hedelmöityshetki, aika sikiönä äidin kohdussa sekä lopulta se perimä, jota kannamme mukanamme oman sukupuumme kautta. Sanonta suku on pahin, pitää siis paikkansa myös kehoterapiassa.

 

Vyöhyketerapiassa alamme käymään läpi tätä elettyä elämää aina nyt- hetken ja oman itsen kautta, palauttamalla tunnemuistista tietoisuuteen elämänkaaremme eri ikäkausia.

 

Terapian lähtökohtana on, että ihmisen kehitys etenee kahdeksantoista vuoden sykleissä ja lähtökohtaisesti meillä on herkkyys käsitellä uudelleen eri ikäkausien kokemuksia, käydä läpi kehityshaasteita ja vapauttaa tunnekokemuksia.

 

Ihmisen keho on viisas ja vuosittain vaihtuva elämänkaari- ikä antaa terapialle pohjaa käsitellä esiin nousevia solmukohtia.

 

Metodin ydinajatuksena on löytää itsensä. Psykologinen vyöhyketerapia sopii heille, jotka ovat valmiit lähtemään prosessiin ja tuomaan oman elämänkaarensa lopulta kehon kautta tietoisuuden valoon. Useat jo kroonistuneet ja kauemmin kehossa olleet vaivat vaativat syvempää käsittelyä, syvemmälle ei pääse hetkessä, vaan kehon viisaus säätelee käsittelynopeuden.

 

Ei ole syytä liiaksi korostaa, että psykologisen terapian läpikäyminen ei tarkoita sitä, että sinulla olisi oltava jotain suuria ongelmia elämässäsi tai menneisyydessä. Elämän prosessi on tarkoitettu kaikille ja se tuo esiin ydinolemuksesi kaiken eletyn ja koetun takaa. Usein terapia- hoidot siirtyvät kuin itsestään kehon ollessa valmis tunteiden purkuun modernista vyöhyketerapiasta syvemmille vesille eli psykologiseen vyöhyketerapiaan.

 

Terapian alussa hoidot ovat pääsääntöisesti enemmän fyysisen kehon kautta tapahtuvaa kehon avautumista, vähitellen prosessin edetessä alkaa tunnetietoisuus ja tunnepuhe  aueta, silti alusta asti voidaan keskustellen availla eri elämän vaiheita ja ikäkausia. Keskeistä on se, että keho ei koskaan valehtele, vaikka ihmisen mieli vielä haluaisi selitellä omaa elämää toisin. Keho puhuu aina totta reaaliajassa.

 

Hoito tapahtuu täysin asiakkaan ehdoilla ja kehoa kuunnellen. Kehossa olevat käsittelemättömät tukokset (traumat, tunnesyyt, mielen epätasa- paino, erinäiset kokemukset) kuluttavat nykyhetkestä energian, ihminen saattaa väsyä ja elämän ilo ja tarkoitus on hukassa.

 

Kehossa olevat  lukot ja tukosalueet lukitsevat kehoa (ovat alkujaan toimineet defensseinä eli suojanneet ihmistä) mutta lopulta alkavat heikentää kehon elinvoimaa ja viedä energiaa menneisyyteen.

 

Kehoterapiassa näitä lukkoja ja akuutteja hoitotasoja pidetään auki, jotta keholla olisi mahdollisuus puhdistua tukoksista. Lisäksi apuna voidaan käyttää hoitomagneetteja iholla.

 

Lähtökohtaisesti ihminen on pitkälle ehdollistunut ympäristön vaatimusten, paineiden ja erinäisten ihmissuhteiden verkostossa, eikä yhteyttä omaan ytimeen enää ole, tunnevyöhyketerapia kirkastaa ja selkeyttää omaa identiteettiä, joka ei ehkä enää näytäkään samalta kuin olit ajatellut terapian alussa. Muokkautuminen tapahtuu huomaamatta ja oman itsen esiin tulo tapahtuu käänteisessä järjestyksessä. Länsimaisen kulttuurin tuotteena moni nykyihminen kadottaa itsensä, tunteensa ja todellisen itsensä ja hänestä tulee pään kautta eläjä, joka suorittaa elämää jokseenkin mekaanisesti. Sisään päin kääntyminen tarkoittaa monesta vanhasta mallista luopumista ja todellisen itsen löytymistä.

 

Hoidossa edetään aina yksi tunnetrauma kerrallaan, asiakkaan omalla prosessoinnilla on merkittävä rooli ja siksi on hyvä varata aikaa oman itsensä tutkimiseen ja antaa sisäisille tunteilleen luvan tulla kuulluksi.

 

Näin ihminen antaa prosessille luvan tapahtua ja kaikki eletty elämä ja tapahtumat, jotka ovat jääneet käsittelemättä, tulevat tietoisuuden valoon. Kehomuistissa on kokemuksia, joiden tarkoitusta ihminen ei ole välttämättä koskaan ymmärtänyt. Tunteet sitovat keholla energiaa ja lopulta sairastuttavat kehoa, koska pitkään jatkunut tukos traumojen kohdalla alkaa lopulta sairastuttaa kehoa.

 

Tunnevyöhyketerapialla voidaan hoitaa monenlaisia kroonisempia vaivoja ja sairauksia, joilla on usein omat tunnesyynsä. Niiden kehittyminen on voinut alkaa jo varhain elämänkaaressa, joten ydinsyyn hoitaminen vaatii usein palautumista näille tasoille oivaltamaan ja vapauttamaan kehon energiaa.  

 

Psykologisella vyöhyketerapialla voidaan hoitaa monenlaisia asioita:

 

-Tunnekokemusten vapauttaminen kehosta

-Kehossaolon kokemus vahvistuu, alat olla läsnä.

-Tarve elämänmuutokseen, aidompaan elämään

-Negatiiviset uskomukset itsestä

-Oman itsen arvostaminen

-Fyysiset ja psyykkiset kiputilat

-Oman sairauden syntyhistorian ymmärtäminen

-Ahdistus- ja pelkotilat

-Käyttäytymishäiriöt

-Masennus ja uupumus

-Elämän kriisit

-Stressi

-Oman perimän ymmärtäminen 

-Ihmissuhdeongelmat

-Hyväksikäyttö- kokemukset

-Väkivaltakokemukset

-Vanhempien alkoholismin jäljet

-Kehon puutuminen

-Erinlaiset riippuvuudet

-Kiputilat

-Sikiövaiheen ja tunneperimän prosessointi

-Tunnemyrskyjen ja tunneräjähdysten tasa- painottuminen

-Yhteys tunteisiin hukassa

-Identiteetin löytyminen

 

 

 

Tunneterapiassa omille kokemuksille ja tunteille haetaan kohde, jotta saadaan keholle kätkeytynyt  esim kipuna tuntuva ja elimistöä sairastuttava- häiriö poistettua.

 

Oikea kohde löytyy usein omasta elämänkaaresta ja myöhemmin myös perimästä. Nyt on myös tieteellisesti todistettu, että epigeneettinen muisti säilyy ihmisessä useiden sukupolvien- ei ole tavatonta, että prosessi tuo eteesi esimerkiksi uudelleen ylisukupolviset sotamuistot.

 

Siksi on tärkeää tulla tietoiseksi siitä kenen elämää elämme. Tiedostamaton maasto meissä ohjailee valintojamme elämäämme vielä aikuisiässä.

 

Psykologiseen vyöhyketerapiaan kuuluu laajempi elämänkaari- haastattelu ja nyt- hetken tilanteen ja oireiden mukainen kehohoito.

 

Pinnalla oleva oire voi olla monen tekijän summa, jonka avaaminen tietoisuuteen vaatii herkistymisen omaan itseen ja pintaa syvemmälle etenevän prosessoinnin.

 

Hoitojen määrä vaihtelee yksilöllisesti omien tarpeiden mukaan, usein jossain vaiheessa ihmiselle tulee tarve elämänprosessiin, jolloin on kyse aina prosessista.

 

Ihminen itse määrittelee itselleen sopivan hoitovälin, suositeltavaa on noin kolmen/ neljän viikon välein käydä hoidossa. Jatkossa kun prosessi on jo hyvin käynnissä, voi käydä vaikka vuosittain, aina elämänkaari- iän vaihduttua. Vaatii kuitenkin aikansa, että keho alkaa pysyä auki ja prosessi soljuu eteenpäin.

 

Yhdelläkin hoitokerralla voidaan puhua senhetkinen elämäntilanne läpi ja etsiä kehosta senhetkiset kipupisteet ja tukokset. Oma elämä selkiintyy ja keho saa mahdollisuuden avautua hoidolle. 

 

Psykologinen vyöhyketerapia 2h

60e(Alennettu hinta voimassa)

 

Avalon tukee prosessoijaa, joten saatavissa hoitosarja, jossa on mukana yksi asiakkaalle maksuton käynti. 

Moderni vyöhyketerapia

 

Modernissa vyöhyketerapiassa ihminen nähdään ajattelun, tunteiden ja kehon ykseytenä. Mikä tahansa näistä voi sairastuttaa ja parantaa ihmisen.

 

Vyöhyketerapian yhtenä lähtökohtana on ihmisen kehon oma palautumis eli itsesäätelyjärjestelmä, joka jo luontaisesti pyrkii tasa- painoon. 

 

Vyöhyketerapia perustuu kehon ympärillä olevaan sähkömagneettikenttään ja tähän sisältyvään informaatioon. Kehon käsittely vaikuttaa moniin fyysisen kehon toimintoihin.

 

Vyöhyketerapia lievittää erilaisia oireita ja auttaa kestämään stressiä. Vyöhyketerapia myös ylläpitää kehon tasa- painoa sekä ennaltaehkäisee monien kehon epätasa- painotilojen kehittymistä.

 

Positiiviisia muutoksia on mm:

 

-Rentoutuminen

-Virkistäytyminen

-Lihaskireyden väheneminen

-Kivun lievittyminen

-Verenkierron vilkastuminen   

 

-Aineenvaihdunnan paraneminen

-Hengityksen tehostuminen 

 

-Immuunipuolustuksen vahvistuminen

 

-Hormoonituotantoon vaikuttaminen.

 

Hoitomuoto sopii kaikenikäisille. Sillä on saatu apua sekä akuutteihin että kroonisiin särky- ja kipu-tiloihin. Vyöhyketerapialla voi lähteä hakemaan apua monenlaisiin vaivoihin esimerkiksi:

 

-Vatsavaivat ja ummetus

-Unettomuus, stressi ja sen liitännäisoireet

-Nivel- ja lihassärky,

-niska- hartia vaivat,

-iskias

-Päänsäryt, migreeni 

-Synnytykseen valmistautuminen ja synnytyksen käynnistymisen edesauttaminen.

-Ongelmat raskauden alkamisessa.  (vaatii usein tunneprosessin)

-Hormonaaliset ongelmat

-Selkäkivut    ym

 

Moniin eri vaivoihin on löydettävissä apua kehon eri heijastealueita hoitamalla ja kehon omia paranemisprosesseja aktivoimalla.  

 

Myös modernissa vyöhyketerapiassa huomioidaan ihmisen elämänkaari ja senhetkinen elämänkaaritaso sekä elämäntilanne. (Kokonaisvaltainen hoito)

 

Fyysisten vaivojen purkaminen vaatii usein myös lisäksi tunneprosessointia ja tietoisuutta traumojen ja tukoksien synnystä, varsinkin jos ovat jo pidempään vaivanneet. Pinnalla olevat oireet helpottavat usein pelkällä kehokäsittelylläkin.

 

Pidempään vaivanneet oireet avautuvat usein elämänkaari- muistia apuna käyttäen. Myös siitä on apua, mikäli pystyy palauttamaan itsensä aikaan, jolloin oireet alkoivat. Monilla vaivoilla on senhetkiseen elämäntilanteeseen, tapahtumiin ja ihmissuhteisiin liittyvät juurensa, siksi tilannetta kartoitetaan aina kokonaisvaltaisesti, fyysinen oire on usein monitasoisten elämäntapahtumien summa.

 

Mitä helpompi ihmisen on puhua elämästään ja tunteistaan sitä todennäköisemmin ja varmemmin hoidosta saadaan tuloksia. Ihan aina ei riitä kehollisen tukoksen avaaminen, vaan tarvitaan tietoisuus, ettei ihminen lähde uudelleen toistamaan samaa, joka aiheuttaa kehoon jälleen epätasapainoa.

 

Modernissa vyöhyketerapiassa keinoina on:

 

-Vyöhykeratahieronta

-Vyöhyketukosten polaarinen painanta -Magneettien avulla hoitaminen (erityisesti lukkotasot ja tukokset)

-Elinheijasteista hoito eri järjestelmissä (korvat, jalanpohjat, koko keho)

 

Kyseessä on koko kehon tunnevyöhyketerapia. Voimaa ei tässä hoitomuodossa käytetä, vaan hoito on kivutonta, hellävaraista ja rentouttavaa. 

 

Jo yhdellä hoitokerralla voidaan saada apua akuutteihin kiputiloihin, mitä kroonisempia ja pitkään jatkuneempia oireet ovat, sen syvemmälle on usein kaivauduttava. Keo aukeaa ulkoa sisäänpäin. Hoitosarjat pitävät prosessia käynnissä ja kehoa auki muutoksen mahdollisuudelle. Hoitoja tehdään useimmiten 3-4 vkon välein.

 

Jokainen tapaus on yksilöllinen ja jokaiselle hoidolle tehdään yksilöllinen hoitosuunnitelma. Hoito etenee myös kehon senhetkisiä viestejä kuunnellen. Kehosta tehdään analyysi kartoittaen keskeiset hoitotasot ja pinnalla olevat tukokset sekä huomioidaan senhetkiset oireet ja elämäntilanne asiakkaan kertomana. 

 

Vyöhyketerapia alkaa aina ulkoa sisäänpäin, jolloin pinnalla olevat asiat saavat ensin mahdollisuuden parantua, keho alkaa parantaa itseään hiljalleen edeten syvemmällä oleviin epätasa- painotiloihin ja tukoksiin. 

 

Moderni vyöhyketerapia 1,5h (50e)