Tunneterapia Avalon

Psykologinen vyöhyketerapia, moderni vyöhyketerapia

Kuka minä olen

Olen tunnekeho- terapeutti, jonka matkan aloitin vuonna 2013 ilmoittautumalla ensimmäiselle vyöhyketerapia- kurssilleni Kaironin luontaisterapeuttikoulutukseen. Sen jälkeen on kuluvina vuosina tullut työn ohessa yhdeksän muutakin vyöhyketerapia- kurssia, Diblomi- kurssin suoritin syksyllä 2017.

 

Lisäksi koulutukseeni on kuulunut koululääketieteen opinnot anatomiassa ja fysiologiassa, tautiopissa, neurologiassa, psykiatriassa ja psykologiassa- nämä kurssit kuuluvat luontaisterapia- koulutuksen sisältöön Kairon- instituutissa. Nyt kun katson matkaa taakse päin, voin todeta olevani onnellinen matkasta, sillä itse matka ja matkalla olo on ollut koulutuksen syvin tarkoitus, ei niinkään päämäärä, sillä elämä on jatkuvaa prosessia ja itseoivallusta.

 

Matkan aikana on erinäisten vaiheiden kautta auennut kehoon kirjoitettu matkaopas, se mikä minussa on ympäristön luomaa valhetta, vanhoja erinäisten ihmissuhteiden aiheuttamia ehdollistumia, varhaisia tunteita, vanhan toistoa, on alkanut vähitellen vapautua ja alta paljastuu jotain aitoa, alat eheytyä myös tunnekehossasi lähemmäs sitä tilaa, joka olit matkasi alussa. Moni näennäinen tosi paljastuu usein tunnekehoprosessissa harhaksi ja epätodeksi.

 

Toistamme itsellemme aikamme jotakin vanhaa, joka hetki sitten vielä tuntui meille todelta, oivallus ja tietoisuus muuntaa meissä itsessämme olevaa tunnemaastoa lähemmäs aitoa, jolloin menneisyys meissä alkaa menettää otettaan. Samalla keho vapautuu ja alkaa hengittää yhdessä totuuden kanssa. Peilaamme ympäristöömme omaa sisäisyyttämme, kunnes peili ei enää tunnu aiheuttavan reagtiota- silloin olemme taas oivaltaneet itsestämme jotakin ja jatkamme syvemmälle kierrokselle. Mielenkiintoista on bioenergiakentän muisti, joka ulottuu lopulta useiden sukupolvien taa ja sinun on mahdollista vapauttaa koko suvun tunneperimää, samalla katkeaa tunneperimän siirtyminen omille lapsille, sen tiedostamattomassa muodossa.

 

Hoitavan tunneterapeutin on ensin itse oltava valmis kohtaamaan omat kehossa olevat tunnetilat, oma lapsuus ja tunneperimä- sitä ennen hän ei oikein voi auttaa muita omassa tunneprosessissa. Terapeutin on terapia työtä tehdessään myös otettava itsestä ja omasta prosessistaan aina uudelleen ja uudelleen vastuuta, vain näin hän voi toimia peilinä toiselle. Tällä matkalla ei oikein ole loppua, itsetiedostaminen syvenee prosessin omaisesti ja syvemmiltä tasoilta löytyvät usein vasta ne syvimmät antitunnetilat, joista et pintamielessä ole voinut olla tietoinen. näiden vapauttaminen saattaa kuitenkin olla avain monille jo kroonistuneille epätasapainotiloille kehossa. Mielestäni prosessi antaa toivoa, syvällä olevia asioita kohden voi liikkua, peli ei siis ole menetetty, vaan ihmisellä on mahdollisuus parantaa itse itsensä.

 

Olen koulutukseltani myös Sosionomi vm 2002, joten ihmisten kanssa tehtävä työ on minulle tuttua. Olen myös koko-ajan tehnyt yritykseni rinnalla töitä sosiaalialan ohjaustyössä. Mielestäni tunneterapeutin työ ja ammattiauttaminen kulkevat hyvin käsi kädessä, sillä ammattiroolin taa piiloutuminen tai auttamistyö ilman omaa henkilökohtaista ihmiseksitulon prosessia on usein auttamista kohtaamatta toista. On hyvin vaikeaa, miltei mahdotonta kohdata toinen ihminen, ellei ensin ole tullut tietoiseksi omasta itsestään. Hyvin usein tietoiseksi tuleminen valaisee meille, miksi ja mistä lähtökohdista olemme tehneet erinäisiä valintoja elämässämme.

 

Totuuden etsiminen omasta itsestä on minulle ollut hyvin pitkään elämän top- tenissä. Tietoisuus sen jonkin olemassa- olosta, joka ei näy erinäisten roolien ja teennäisten pinnallisten kohtaamisten kautta, vaan syntyy enemmänkin totuuden ja rakkauden oivaltamisen kautta.

 

Omassa elämässäni kävin suuremman omaan itseen kääntymisen vaiheen läpi vuonna 2006, jonka jälkeen aloin eri keinoin ottaa selvää omasta itsestäni, saavuttaakseni mielen rauhaa, ymmärrystä ja totuudellisuutta. Tunneterapiassa tätä kutsutaan ensimmäiseksi tunnehypyksi. Silloin aloin käydä myös erinäisiä itseoivallusta lisääviä kursseja ja koulutuksia, kuten meditaatio- kursseja, henkisen- tiedon kursseja sekä aloin hoitaa ja avata itseäni erinäisin luontaishoidoin, kuten energiahoidoin ja kehohoidoin.

 

Valmistuin vuonna 2010 myös intuitiiviseksi energiaparantajaksi, joka sekin oli hyvin elämää avaavaa ja käynnisti syvällistä omaa prosessia niin vanhan puhdistumisessa kuin uuden avautumisessa.

Tätä edelsi ravistelevat ja sisäisyyttä vahvasti muuntavat vuodet, usein puhutaan 27- vuoden portista, jolloin kaikki vanha alkaa menettää merkitystä ja uusi elämän suunta alkaa orastaa. Tähän vaiheeseen on sisältynyt paljon itsetutkiskelua ja hajoamisia sekä monenlaista etsintää omasta itsestä. Tuohon aikaan kirjoittelin paljon omia sisäisiä prosesseja ja avautuvaa kehon kokemus- ja tunnemuistia, joskus herääminen uudelle tapahtuu rajusti, jolloin ihmisellä ei oikeastaan edes ole mahdollisuutta valita toisin. Alkoi itsen siivoustyö sekä herääminen, johon luontaisesti lähtee jonkin aikaa omaa yksinäistä polkuaan kuljettuaan hakemaan tukea eri menetelmistä, jotka voisivat toimia oman itsen kasvun tukena.

Minullakin niitä oli useita, joita kaikkia pidän edelleen juuri sopivina juuri siihen hetkeen. Sain käydä myös monen aivan ihanan ihmisen kurssin 

 

Tästä myllerryksestä syntyi vuonna 2010 oma toiminimeni Kultakannel, jonka alla aloin tehdä hoitoja lähinnä energiahoitajana. Tämä vaihe avasi minulle kokonaan uudenlaisen perspektiivin ja ihmiskuvan. Oman polun kulkeminen luottaen omaan sisäiseen avautuneeseen ohjausjärjestelmään on myös jatkuvaa muutosta. Myös tällä polulla ei olla seppiä syntyessään, vaan olet koko ajan oppimassa ja henkiseen kasvuun kuuluu eri vaiheita, joiden mukana myös oma hoitajuus saa omat tunnusmerkkinsä.

 

Tunneterapian opiskelu alkoi, kun aloin kaivata jotakin hyvin kehollista ja tasa- painoa tuovaa hoitomenetelmää energiatyöskentelyn rinnalle. Aloin tehdä myös vyöhyketerapia- hoitoja hyvin pian koulutuksen alettua, joten terapia- hoidoistakin on jo ehtinyt kerääntyä jonkin verran kokemusta ja luottamusta prosessiin. En myöskään ole enää ollenkaan se sama ihminen, joka olin alussa.

 

Usein asia ja menetelmä on ensin itse koettava ja oivallettava, jotta luottamus syntyy. Olen itse myös arvioinut jatkuvasti kaikea tekemääni, jotta totuudellisuus ja tekemisen ilo säilyy- tekemisessä on hyvä pitää omat tuntosarvet pystyssä ja kuulostella, mikä tällähetkellä tuntuu oikealta omalla polulla. Elämän polulla on eri vaiheita ja usein olemme samalla itse oppimassa itsestämme jotakin uutta. Kun jonkun oppimamme aika on täynnä, on vanhaa enää turha jäädä toistamaan, sillä on jo ollut oppinsa annettavana.

 

Halusin tuoda tälle uudelle aallolle kokonaan uuden nimen, joten Tunneterapia- Avalon perustuu kehoterapiaan ja tunneprosessointiin sekä hoitaa erinäisiä fyysisen kehon vaivoja päästä kantapäähän. Kultakanteleen energiahoidot tulee löytymään päivitettynä uudella ymmärryksellä jatkossa omilta sivuilta. Alku löytyy täältä: www.uusimaa.site

 

Tervetuloa kanssani tälle ihmeelliselle matkalle tuntemaan jälleen oma keho kodiksi ja vapautumaan pään hallitsemasta maailmasta tunteiden ja rakkauden valtakuntaan. Avalonilla on avaimet auttaa.

 

Linkkejä ja tietoa tunnekehoterapiasta:

 

www.kairon.fi

www.sentire.fi

Keho- ja tunnevyöhyketerapeutit

Luonnonlääketieteen keskusliitto