Tunneterapia Avalon

Psykologinen vyöhyketerapia, moderni vyöhyketerapia

Historiaa ja hoidon periaatteita

Vyöhyketerapia on itseasiassa yksi vanhimmista tunnetuista itseparannuskeinoista. Vyöhyketerapiaa on käytetty jo 5000- vuotta sitten Intiassa, Kiinassa ja Egyptissä. Myös Intiaani- heimot ovat tienneet jo varhain tämän mahdollisuuden hoitaa. Liekö itse Kleopatran kauneuden ja elinvoimaisen kehon salaisuus vyöhyketerapia? Aikojen kuluessa on huomattu, miten tiettyjen alueiden painelu lievittää kipuja ja saa yksinkertaisesti ihmiset voimaan paremmin. Muinoin ei kyselty hoitojen toimintamekanismien perään vaan otettiin kokemus sellaisenaan. 

 

Vyöhyketerapian vaikutusta on pyritty selittämään erinlaisilla teorioilla, joissa jokaisessa on jotakin perää. Lähtökohtaisesti kehomme jokaisen solun ympärillä on sähkömagneettinen kenttä, ihmisen kehon ympärille muodostuu näin sähkömagneettinen kenttä eli biokenttä. Elimistö koostu erinäisistä soluista, joista jokainen pitää sisällään informaatiota. Hoitojen voidaan nähdä vaikuttavan juuri tämän kentän kautta. Energia ohjautuu kehossa määrättyjä reittejä pitkin, jota ei voi aukottomasti selittää anatomisesti tai tieteellisesti. Biokenttää voidaan kuitenkin myös nähdä ja mitata. Perinteisesti vyöhyketerapian vaikutusmekanismien katsotaan liittyvän keskeisesti hermoston toimintaan, vyöhyketerapeuttiset radat ja toimintapisteet kulkevat osittain isojen hermoratojen mukaisesti. Vyöhyketerapeuttisista heijastealueista voi stimuloida kehon monimutkaisia toimintamekanismeja ja edesauttaa näin kehon omaa itsesäätelyjärjestelmää toimimaan mahdollisimman hyvin. Vyöhyketerapia käynnistää ja saa aikaan kehon oman prosessin, joka syystä tai toisesta on häiriintynyt. 

 

Moderni vyöhyketerapia on ihmisen kehon polaarista eli kaksinapaista energiatasapainotusterapiaa, jossa kehon muistille ja kehoon lukkiutuneille elämänkaaritapahtumille annetaan mahdollisuus tulla nähdyksi ja ymmärretyksi. Kehon epätasapaino tilat nähdään häiriöinä kehon sähkömagneettisessa kentässä, jota pyritään hoitamaan, avaamaan ja tasa- painottamaan.

 

Kairon on tuonut tätä alunperin vanhaa menetelmää eteenpäin ja nyt vyöhyketerapian metodin kautta hoidetaan ihmistä hyvin pehmeästi, huomioiden ihmisen kokonaisuus ja kehoon kätketty tunne- muisti. Psykologinen vyöhyketerapia eli tunneterapia auttaa ihmistä käsittelemään oman elämänsä tunnelukot ja tapahtumat käänteisessä järjestyksessä nyt- hetkestä aina varhaislapsuuteen ja siitä eteenpäin suvun tunneperimään.

 

Menetelmän avulla on mahdollista työstää monia kroonisia tukoksia kehosta, joiden myötä kehosta aukeaa tunnemuisti ja samalla fyysisellä tasolla näkynyt oire hellittää tai paranee kokonaan. Tämän ajatuksen mukaan kehon sähkömagneettisessa kentässä on häiriötila, jonka käsittely ja kohtaaminen auttaa kehoa pääsemään takaisin tasa- painoon ja samalla oire hellittää. Hoito tapahtuu sekä kehoa hoitamalla ja avaamalla että tunteista ja elämänkokemuksista puhumalla.  

 

Vyöhyketerapialla on perinteisesti myös monia fyysisiä vaikutuksia, jotka edesauttavat ja tukevat fyysisen kehon terveyttä ja hyvinvointia. Luontaislääketieteessä korostuu elimistön oma palautumis- eli itsesäätelyjärjestelmä, joka etsii tasa- painoa luontaisesti. Siinä ainoastaan autetaan kehoa tasa- painottamalla, avaamalla ja prosessoinnin avulla palauttamaan tasapaino.

 

Fyysisiä vaikutuksia 

Luontaislääketieteellä myös pyritään terveyden ylläpitämiseen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn. Hoito vaikuttaa fyysisellä tasolla mm hormonaalisiin ja autonomisen hermoston toimintahäiriöihin sekä useisiin vaivoihin sisä- ja liikuntaelimissä. Hoidon fyysisiä vaikutuksia on mm veren kierron virkistyminen, imunesteen kierron paraneminen, immuunipuolustuksen tehostuminen, ruoansulatus, imeytyminen, aineenvaihdunta ja myrkkyjen poiston tehostuminen elimistöstä sekä hengityksen ja hapensaannin tehostuminen. Lihaskireys helpottaa ja kiputilat vähenevät.

 

Hoito poistaa stressiä, väsymystä ja jännitystä kehosta ja auttaa saamaan kiinni hyvästä unesta. Rentoutumisella on erittäin suuri merkitys fysiologiaan erityisesti vyöhyketerapian näkökulmasta. Näiden yleisten hyvää tekevien vaikutusten lisäksi vyöhyketerapialla voidaan hoitaa hyvin monenlaisia fyysisen kehon oireita ja häiriöitä. Hyvin moneen eri oireeseen ja kipuun löytyy sopivat heijastealueet ja hoitopisteet, joilla voidaan edesauttaa kehon omaa paranemisjärjestelmää.

 

Terapiassa edetään aina ulkoa sisällepäin, joskus kroonisempi oire voi olla syvällä kehon tunnemuistissa, jolloin lähdetään hoitamaan ensin pinnalla olevaa akuuttia oiretta ja annetaan hoidon hitaasti kypsytellä kehoa paranemaan syvemmällä olevista tukoksista. Sairaus (kehon epätasapainotila) paranee ulkoa sisällepäin eli päinvastaisessa järjestyksessä kuin se on alunperin meidän kehoomme alkanut kehittyä. Mitä kroonisimmista oireista on kyse, sen syvemmälle kehon muistiin on usein sukellettava. Vyöhyketerapia-hoidossa huomioidaan nyt- hetki ja akuutit- hoidolle valmiit hoitopisteet, kroonisemmat tukokset jäävät odottamaan kehon valmiutta ja kypsyyttä likkua eteenpäin, kehoa ja tunnemuistia pidetään auki, jotta keho saa mahdollisuuden aloittaa paranemisprosessin. Monia akuutteja fyysisiä oireita voidaan myös hoitaa akuutin hoitojärjestyksen mukaisesti. 

 

Kehon sähkömagneettinen informaatio 

Peruslähtökohta vyöhyketerapian toimivuudelle menetelmänä on sähkömagneettinen värähtely- kaikki vyöhykeinformaatio välittyy sähkömagneettisten aaltojen välityksellä. Informaatio on sidottuna solutason energiaan. Kehossa olevat vyöhykejärjestelmät ovat sähkömagneettisessa muodossa olevia informaatiokenttiä, nämä kentät sisältävät mm tunneperimäinformaatiota isältä ja äidiltä. Sairaudet ovat häiriöitä joko kehon informaatiokentässä tai tunneperimässä. Häiriöt ilmenevät usein keholla tiettyyn elämänkaaritapahtumaan liittyvänä vyöhykeratatukoksena. Tukos imee energiaa ja ilmenee keholla ja elämässä joko fyysisenä, emotionaalisena tai identiteettiin liittyvänä ongelmana. Tukokset ja häiriöt kehon informaatiossa valkenevat vyöhyketerapeutille ihon väreinä, sidekudosmuutoksina ja kylmä/lämmin eroina. Vyöhyketerapeutti oppii keskustelemaan kehon sähkömagneettisen kentän kanssa paikallistaen kipualueita.

 

 

Ihmisen peruskehitysjakso löytyy kehosta 

Hoitomenetelmään kuuluu ajatus ihmisen 18 toimintatasosta, jotka ovat heijastuma elämänkaaren vaiheista aina kahdeksantoista vuoden sykleissä. Tämä tarkoittaa pohjimmiltaan sitä, että ihmisen kehitysvaiheiden ja niitä vastaavien kehon alueiden pitäisi olla keskenään tasapainossa, jotta ihminen voisi olla terve ja tasa- painossa.

 

Jos jossakin kehitysvaiheessa on häiriöitä, se heijastaa muihinkin ja kertautuu iän karttuessa, kauemmin kehon tasa- painoon vaikuttaneet häiriöt kehittyvät hiljalleen kroonisemmiksi tukoksiksi, joiden purkaminen kehon tunnemuistista vaatii ulkoa sisäänpäin etenevää työskentelyä, jotta jälleen saadaan kosketus tähän vaiheeseen, jolloin häiriötilan kehittyminen alkoi.

 

Vähemmän aikaa kehossa olevia häiriötiloja on helpompi ja nopeampi työstää, koska ne ovat enemmän pinnassa, näitä oireita hoidetaan enemmän akuutin hoitojärjestyksen mukaisesti. Kaikki vyöhyketerapia- hoidot lähtevät liikkeelle aina nyt- hetkestä ja menneisyyttä käsitellään nyt- hetken kautta.

 

Vyöhykeradat 

Toimintatasojen lisäksi vyöhyketerapiassa kehon karttaan kuuluu vyöhykeradat, joita on kuusi. Koko kehossa vyöhykeradat kulkevat päästä varpaisiin ja sormiin. Kehossa olevat vyöhykeradat vaikuttavat kehon fysiologisiin elintoimintoihin ja tunteisiin että myös hermostoon. Vyöhykeradat löytyvät kehon jokaisesta eri järjestelmästä. Vyöhykeratojen nimet ovat: haima- maksa-munuais- sydän- stressi ja tasa- painorata. Näihin kaikkiin ratoihin kuuluu läheisesti jokin tunne sekä kehon alueet.

 

Polariteettiperiaate 

Vyöhyketerapian periaatteisiin kuuluu myös polariteettiperiaate. Tämä tarkoittaa, että eri ikävaiheet ja samalla siis kehon eri toimintatasot heijastavat polaarisesti (kaksinapaisesti) toisiaan. Näin olleen kehoa hoidetaan polaarisesti ja näin saavutetaan tasa- painoa.

 

Kehosta löytyvä polariteetti- järjestelmä auttaa selvittämään eri häiriöiden syy- seuraussuhteita, polariteetin löytäminen auttaa ongelman syyn tiedostamisessa ja sen selvittämisessä mistä tämä vaiva alunperin aiheutui. Polariteetin tuntemisen avulla voidaan auttaa kehoa vapautumaan tukoksista ja tasa- painottamaan keho.

 

Esimerkkinä kehon tunnestressi voi heijastua aineenvaihduntaan, jolloin keho reagoi hormonaalisin häiriöin tai päin vastoin. Mentaalinen stressi taas voi aiheuttaa häiriöitä joko tunnetasolle tai aineenvaihduntaan. Polariteetti auttaa myös tiedostamaan, miten varhaisista ikävaiheista häiriötila on mahdollisesti lähtenyt kehittymään. 

 

Perusheijastejärjestelmät 

Ihmisen kehossa on perusheijastejärjestelmät: jalkaterän järjestelmä, kämmenen järjestelmä ja korvan järjestelmä. Näissä perusheijastejärjestelmissä elimistö ilmoittaa refleksologisesti missä tahansa muualla kehossa olevista häiriötiloista energeettisesti.

 

Ihmisen kehossa on kartta, johon heijastuu häiriöt koko kehon sähkömagneetikentässä. Elinheijasteille on ominaista sitä painettaessa syntyvä makea kipu, joka poikkeaa esimerkiksi hermokivusta. Vyöhykkeen kohdalla on kehon sähköinen vastus muuttunut. Nämä heijastealueille ilmestyvät merkit ovat kehon viisasta informaatiota ihmiselle itselleen tai häntä hoitavalle terapeutille.

 

Terapeutti pyrkii heijaste- alueiden analyysin kautta suunnittelemaan asiakkaalle sopivan käsittelyn. Vyöhyketerapia vain auttaa elimistön omia parantavia voimia kehon itsensä antaman informaation mukaisesti toimimaan mahdollisimman tehokkaasti.